حجة الاسلام و المسلمین محمد حسن ربانی بیرجندی
 

اساتید اثرگذار:

 1. موسوی نژاد
 2. رضازاده
 3. مرتضوی
 4. فلسفی
 5. مرتضوی
 6. اشرفی

 

دروس تدریسی (25سال سابقه تدریس):

 1.  ادبیات و صرف و نحو تا کفایتین، هرکدام بطور مکرر
 2. دروس رجال: درایه الحدیث
 3. تفسیر فقه مقارن
 4. دروس فقه اللغه
 5. شناسایی کتابهای لغت
 6.  غریب القرآن
 7.  غریب الحدیث
 8. اصول و رجال مقارن

 

مراکز تدریس:

 1. مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی.
 2.  مدرسه علمیه عالی نواب
 3. مرکز تخصصی آخوند خراسانی، مشهد
 4. دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مشهد
 5. مدرسه علمیه آیت الله خویی ره

 

سوابق پژوهشی:
کتاب و مقالات :

 1. وثوق سندی و صدوری
 2. قضاوت براساس قرائن
 3. خرافه زدایی دین
 4. شناسایی الطراز الاول
 5. المعجم التطبیقی للقواعد الاصولیه فی الفقه الامامیه
 6. مدخلی بر فقه مقارن
 7. سبک شناسی دانش رجال الحدیث
 8. بررسی نظریات رجالی امام خمینی
 9. سبک شناسی مفسران
 10. قاعده الدرء

 

جوايز علمي دستاوردها و افتخارات:

 1. کتاب سال حوزه علمیه قم 1382 (دانش درایه الحدیث)
 2. کتاب سال حوزه علمیه قم 1386 (سبک شناسی)
 3. دو عنوان کتاب سال حوزه علمیه مشهد
 4. کتاب فصل 1389 وزارت ارشاد (آسیب شناسی)
 5. کتاب فصل پاییز 1389 وزارت ارشاد (مراسیل)
 6. پژوهشگر برتر دفتر تبلیغات
 7. پژوهشگر برتر و استاد برتر حوزه علمیه مشهد
 8. کتاب سال 1389 خراسان رضوی
 9. نخبه استانی 1388
 10. پژوهشگر برتر 1389 استان خراسان رضوی
 11. سوابق اجرایی
 12. عضو هیئت علمی گروه فقه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان
 13. مسئول گروه فقه و اصول مدرسه عالی نواب

 

سوابق تحصیلی:

 

 

نوع تحصیلات

 

مقطع

 

رشته

 

حوزه / دانشگاه

 

سال اخذ/

 

مدت

حوزوی

سطح 1

ادبیات عرب و فقه و اصول

حوزه علمیه مشهد

 

حوزوی

سطح 2و3

فقه و اصول

حوزه علمیه مشهد

 

حوزوی

سطح4

خارج فقه و اصول

حوزه علمیه مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید :399
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) است.