موضوع اهمیت سلفی پژوهی با رویکرد معاصر و شناخت و نقد تئورسین های این تفکر

اهم سخنرانی و بیانات ایشان که در حضور اساتید و طلاب مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی بیان فرمودند:

۱ – شیخ مفید در اوائل المقالات می نویسد : لقد تجدد من شبهات القوم ما یحتاج الی تأویلات الاُخر . امروز هم همینگونه است ولی به توان ۱۰۰ .

۲ – غلبه نظامی بر داعش در خاور میانه به برکت انقلاب اسلامی صورت گرفته آن هم در سه سال در حالی که آمریکا می گفت بیست سال طول زمان می برد .

۳ – عقبه داعش به ۹۰ سال قبل و آثار رشید رضا برمی گردد آنجا که می گوید : ما باید خلافت اسلامی را از موصل شروع کرده و به سراسر دنیای اسلام گسترش دهیم .

۴ – حتی جنوب شرق آسیا که آرامترین مردم را دارد تحت تأثیر داعش قرار گرفته .

۵ – مشکل ما امروز با سلفیه ، توسل و زیارت نیست بلکه مسأله تکفیر تمام مسلمین غیر از خودشان می باشد .

۶ – باید أعلام سلفیه را که در دنیا حرف دارند بشناسیم و نه مبلغین آنها را یعنی همانها که مبانی سلفیه برآن استوار است .

۷ – باید بازگشتگان سلفیه را شناخته و همراه با تحلیل به دنیای اهل سنت معرفی کنیم و اینکه چگونه شد که برگشتند :

حسن فرحان مالکی که مهمترین کتابش در رد سلفیه « داعیه و لیس بنبی » می باشد .

العلوی المالکی که کتاب « مفاهیم یجب أن تصحح » را نوشت .

علی عبدالله القصیمی نویسنده « الصراع بین الاسلام و الوثنیه » که بعد از برگشت از سلفیه کتاب « هذه هی الاغلال » را نوشت و در نتیجه توسط بن باز تکفیر شد .

۸ – باید ناصر الغفاری و دکتر سالوس را به همراه افکارشان بشناسیم .

۹ – شیخ مفید معمار کلام شیعه و علامه حلی چند قرن شیعه را جلو برد در حالی که ما چند رساله هم در شناخت منهج عقائدی و کلامی ایشان نداریم .

۱۰ – اصول فکری داعش را خوب بشناسیم ، چه کار کردند که طرف خودش از تونس برای دو دختر جوانش گذرنامه گرفته و آنها را به ترکیه آورده و تحویل داعش می دهد و می گوید کنار برادرانتان بجنگید.

۱۱ – شناخت صوفیه اهل سنت بسیار مفید است زیرا صوفیه در شیعه تهدید ولی در اهل سنت فرصت می باشد .

۱۲ – لازمه توفیق در عرصه تهاجم به افکار سلفیه و اهل سنت ، تسلط بر اصول فقه می باشد .

۱۳ – در تعامل با اهل سنت نه توهین و گزش داشته باشیم و نه واداده شویم.

تعداد بازدید :224
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) است.