چکیده

در این تحقیق مسئله گستره عصمت پیامبران از دیدگاه مذاهب اسلامی بررسی می‌شود. مذاهب اسلامی درباره گستره عصمت انبیا به سه گروه تقسیم می‌شوند: برخی عصمت حداکثری و برخی عصمت حداقلی و گروهی دیگر میانه این دو را انتخاب کرده‌اند. مصونیت پیامبران از ارتکاب گناهان یکی از لوازم بعثت بوده، هدایت انسان را تضمین می‌کند.‌اندیشمندان اسلامی در شناخت مراتب و دلائل عصمت، تلاش‌های فراوانی عرضه داشته‌اند. ازاین‌رو با بررسی آرای آنان اشتراکاتی برداشت می‌شود که می‌تواند نشان دهنده نزدیک بودن مذاهب به یکدیگر در این مسئله باشد. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی گستره و ابعاد عصمت انبیا از دیدگاه مذاهب اسلامی بازخوانی، و به این سؤال پاسخ داده می‌شود که اشتراکات آنان درباره گستره عصمت انبیا به اعتبار نظر و عمل، و به اعتبار زمان قبل بعثت و زمان بعد بعثت چیست! در پایان این نتایج به دست آمده است که گرچه اختلاف نظرهایی، با توجه به مبانی هر مذهب، یافت می‌شود، اما می‌توان بر اشتراکاتی از قبیل (عصمت در دریافت وحی، عصمت از گناه بعد از بعثت و عصمت در اعتقادات) تأکید کرد.
تعداد بازدید :1398
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) است.