نویسنده: سید جابر مهدوی   چکیده: یکی از مفاهیم کلیدی در مسئلۀ توحید عبادی، ارائۀ تعریف دقیقی از مفهوم «عبادت» است. وهابیان همان معنای لغویِ عبادت را در تعریف اصطلاحیِ آن لحاظ کرده و...
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) است.