چه خوب است که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتّفاق بیفتد، خاطره‌ی خوشی را از امسال، در ذهنها خواهد گذاشت.(مقام معظم رهبری...
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) است.