موضوع اهمیت سلفی پژوهی با رویکرد معاصر و شناخت و نقد تئورسین های این تفکر اهم سخنرانی و بیانات ایشان که در حضور اساتید و طلاب مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی بیان فرمودند: ۱ – شیخ...
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) است.